Verhaal 1: CyberPiet heeft een idee

Verhaal 2: PakjesPiet koopt Haringen

Verhaal 3: Sinterklaas in de bibliotheek

Verhaal 4: ContactlensPiet

Verhaal 5: Is dichtpiet een beetje ziek?

Verhaal 6: Sinterklaas zoekt drop

Verhaal 7: Er is bezoek voor de Sint

Verhaal 8: Sinterklaas verveelt zich

Verhaal 9: Inkooppiet in de problemen

Verhaal 10: Gevoeliggedicht

Verhaal 11: Knutselpiet

Verhaal 12: Sint heeft een mopperdag

Verhaal 13: Wat heeft Pakjespiet?